Sunday, May 17, 2009

selamat musim baru memancing!

semester sudah habis kini tiba masanya untuk memancing! ada segelintir akan inda belaku menyubuh memancing si sebabkan ada tugasan masing2 akan tetapi semua itu tidak akan dapat menafikan bahawasanya musim memancing sudah bermula! aku nada kuasa kan me-restore chatbox ah. tanya tuan katip! wassalam! yang benar, Alfredo Montolivo. Johan pancing Sarajevo

1 comment:

Kaka Muchacha said...

Selamat Memancing!

Yang Membenarkan,
Jauyah Jelutong @ Kuala Balai.