Friday, July 10, 2009

Umpak beterais!! (06-06-2009)


TIME FISH ID
9:20 longkang K
10 umpak Z
10 rumahan Z
10 tambak K
10:15 utik K
10 utik Z
10:55 tuka-tuka D
10 utik x3 Z
11 umpak x3 Z
12:08 tambak M
12:10 umpak Z
12:11 longkang K
12:52 SEA HORSE (jangan risau, kuda laut selamat di lepaskan ke dalam sungai)
A
1 umpak x2 Z
12 umpak Z
2:03 umpak M
2:17 kerapu M
2:17 umpak K
2:20 umpak M
2:23 utik & umpak Z
2:32 umpak x2 R
2:40 umpak Z
2:50 tambak M
3:08 umpak R
3:30 tambak M
3:39 utik R
3:50 utik giant K
4 umpak king Z
4:01 umpak R
4:05 umpak R
4:22 umpak R
4+ umpak x2 Z
4+ leper Z
4+ umpak D
5:10 umpak x2 R
5:10 umpak Z
5:12 umpak R
5:21 umpak Z
5+ umpak R
5:32 umpak Z
5:36 langut D
6:01 tambak R
6:25 sotong R

No comments: